Nghiệm thu sắt thép móng nhà bác Hường tại Hải Dương

29/06/2021
Đầu tuần với cái thời tiết ngoài trời 39 40 độ. Chất UY chúng tôi đã có mặt từ sớm tại công trình Bác Nguyễn Văn Hường - ở Nhật Tân- Gia Lộc- Hải Dương để nghiệm thu thép
????Chất Uy: Thiết kế+ thi công trên toàn bộ 63 tỉnh thành
 
 
 
 
 
Viết bình luận của bạn